English version


Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Diskusné fórum
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

  

 

počítadlo.abz.cz


 

             

                             Nájdete nás aj na FACEBOOKU - Centrum voľného času v Gelnici

                   

              LETO 2019 - prímestské tábory

                                     8. - 12. 7. 2019 - prímestský tábor so športovým zameraním -

                                                                program tábora -  obsadené  

 

                                   15. - 19. 7. 2019 - prímestský tábor Tuláčik -

                                                                program tábora -  obsadené                 

                                                     

                                               

 

            ĎAKUJEME ZA POSKYTNUTÉ 2% Z DANE

              Poukázaním 2% z dane ste prispeli na skvalitnenie záujmovej činností Centra voľného času. Finančné prostriedky budú použité na materiálno technické vybavenie záujmových útvarov: futbal,    

              florbal, hokej, bojové umenie, Baby klub, angličtina ....

              Časť finančných prostriedkov použijeme na podujatia organizované Centrom voľného času.

                   

                                       

                 Oznam: Možnosť prenajímania priestorov Centra voľného času: 1 hod / 5 €

                                Možnosť prenajímania multifunkčného ihriska v CVČ : 1 hod / 2,50 €

                      Bližšie informácie: tel.: 053/ 4821491, mobil: 0918 376 415, e-mail: cvcgelnica@cvcgl.edu.sk