English version

 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      OKRESNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      Cezpoľný beh - 26. 9. 2018 - Helcmanovce - výsledková listina

            Stolný tenis - 23. 10. 2018 - ZŠsMŠ Margecany - výsledková listina

            Minifutbal najmladších žiakov - 7. 11. 2018 - ZŠ Kluknava - propozície

            Florbal žiačok ZŠ - 14. 11. 2018 - ZŠsMŠ Prakovce - výsledková listina

            Florbal žiakov ZŠ - 22. 11. 2018 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

            Basketbal žiačok ZŠ - 28. 1. 2019 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

            Basketbal žiakov ZŠ - 29. 1. 2019 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

            Vybíjaná dievčat - 30. 4. 2019 - ZŠsMŠ Helcmanovce - výsledková listina

            Malý futbal mladší žiaci - 16. 5. 2019 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

            Atletika - 4. 6. 2019 - Gelnica - výsledková listina

 

      OKRESNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018            

       Cezpoľný beh ZŠ, SŠ - 28. 9. 2017 - Helcmanovce - výsledková ZŠ, výsledková SŠ

              Volejbal žiakov ZŠ - 18. 10. 2017 - Gelnica - výsledková listina

              Minifutbal - McDonald´s Cup - 24. 10. 2017 - Kluknava - výsledková listina

              Stolný tenis - 3. 11. 2017 - Margecany - výsledková listina ZŠ, výsledková listina SŠ

              Florbal žiačky -  21. november 2017 - Gelnica - výsledková listina

              Florbal žiaci - 27. november 2017 - Prakovce - výsledková listina

              Futsal SŠ - 1. 2. 2018 - SOŠ Prakovce - výsledková listina

              Basketbal žiaci, žiačky ZŠ - 6. 3. 2018 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Vybíjaná dievčat ZŠ - 27. 4. 2018 - Gelnica - výsledková listina

              Malý futbal mladší žiaci - 4. 5. 2018 - Gelnica - výsledková listina

              Atletika - 5. jún 2018 - Gelnica - výsledková listina

            

      OKRESNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

       Cezpoľný beh ZŠ, SŠ - 7. 10. 2016 - Helcmanovce - výsledková listina

              Minifutbal - McDonalds CUP - Kluknava - 4. 11. 2016 - výsledková listina

              Stolný tenis ZŠ, SŠ - Gelnica - 8. 11. 2016 - výsledková listina

              Florbal žiaci, žiačky ZŠ - Gelnica - 15., 16. 11. 2016 - výsledková listina chlapci, výsledková listina dievčatá

              Basketbal žiaci, žiačky ZŠ - 3. 3. 2017 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Vybíjaná  dievčat - 26. 4. 2017 - Gelnica - výsledková listina

              Malý futbal mladší žiaci - 10. 5. 2017 - Gelnica - výsledková listina

              Atletika - 26. 5. 2017 - FŠ Gelnica - výsledková listina ZŠ,

             

       OKRESNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

       Cezpoľný beh žiakov ZŠ a študentov SŠ - 2. 10. 2015 - Helcmanovce - výsledková listina ZŠ,

              Florbal žiačky 21. 10. 2015 - Gelnica - výsledková listina

              Florbal žiaci 4. 11. 2015 - Gelnica - výsledková listina 

              Stolný tenis ZŠ- 18. 11. 2015 - ZŠsMŠ Smolník - výsledková listina

              Minifutbal - McDonald´s CUP - 26. 11. 2015 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Futsal SŠ - 26. 11. 2015 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Volejbal chlapci - 22. 3. 2016 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

              Basketbal chlapci, dievčatá - 19. 4. 2016 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Vybíjaná dievčat -  21. 4. 2016 - Veľký Folkmar - výsledková listina

              Malý futbal mladší žiaci - 10. máj 2016 - Gelnica - výsledková listina

              Atletika - 27. 5. 2016 - Gelnica - výsledková listina

       OKRESNÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

              Cezpoľný beh žiakov ZŠ a študentov SŠ - 26. 9. 2014 - Helcmanovce - výsledková listina ZŠ výsledková listina SŠ

              Streľba zo vzduchovky - 24. 10. 2014 - ZŠ Kluknava  - výsledková listina

              Minifutbal žiakov - McDonald´s CUP - 11. 11. 2014 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Futsal študentov SŠ - 11. 11. 2014 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Stolný tenis žiakov ZŠ - 21. 11. 2014 - ZŠ Grundschule Gelnica - výsledková listina

              Stolný tenis študentov SŠ - 21. 11. 2014 - ZŠ Grundschule Gelnica - výsledková listina

              Basketbal žiakov, žiačok ZŠ - 4. 3. 2015 - ZŠ Kluknava - výsledková listina

              Volejbal žiakov, žiačok ZŠ  - 23. 3. 2015 - ZŠsMŠ Prakovce - výsledková listina

              Florbal mladší žiaci, žiačky - propozície

              Florbal starší žiaci, žiačky - 21. - 23. 4. 2015 - Gelnica - výsledková listina žiačky, výsledková listina žiaci

              Malý futbal žiakov - 13. máj 2015 - ZŠsMŠ Prakovce - výsledková listina

              Atletika - 27. máj 2015 - Gelnica - výsledková listina

              Vybíjaná dievčat - 3. jún 2015 - ZŠsMŠ Veľký Folkmar