English version
 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

                  Správy o činnosti Centra voľného času 

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2018/2019

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2017 / 2018

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2015/2016

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2014/2015

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2013/2014

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2012/2013

Správa o činnosti CVČ -   šk. rok 2011/2012

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2010/2011

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2009/2010

Správa o činnosti CVČ - šk. rok 2008/2009