English version

 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU voluntary service
Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

 


 

      VENUJTE NÁM 2% Z DANE

 

      ĎAKUJEME za každé 1 euro, ktoré ste nám poskytli v rámci 2% z dane.

 

       Poukázaním 2% z dane prispejete na skvalitnenie záujmovej činností Centra voľného času.

Finančné prostriedky použijeme na materiálno technické vybavenie záujmových útvarov a

časť finančných prostriedkov použijeme na podujatia organizované Centrom voľného času.