English version

 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty
Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

 


 

        

       EVS - English version


        Európska dobrovoľnícka služba (EDS) v Centre voľného času

        Čo je to EDS ? 

       EDS je európska dobrovoľnícka služba, ktorá umožňuje mladým ľuďom vycestovať do zahraničia do niektorej z členských krajín Európskej únie, prípadne do ostatných krajín sveta. Téma projektu a teda aj pracovná náplň dobrovoľníka môže byť rôznorodá, môže sa dotýkať oblasti kultúry, športu, sociálnej starostlivosti, umenia, ekológie... Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek od 18-30 rokov. V zahraničí môže stráviť 2-12 mesiacov, kde bude získavať profesionálne zručnosti vo zvolenej oblasti a učiť sa cudzí jazyk. Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

Viac informácií o projekte TU

              Centrum voľného času získalo status vysielajúcej a hostiteľskej organizácie pre Dobrovoľnícku      službu v projekte Mládež v akcii do roku 2013

       V šk.r. 2010/2011 sme hosťovali prvú dobrovoľníčku zo Španielska:

                                               JURRE DE JONG

 

Jurre pricestoval do Centra voľného času autom z Holandska, krajiny tulipánov a veterných mlynov, kde pracoval v chránených dielňach s mentálne postihnutými ľuďmi, ktorí sa venovali výrobe reklamných predmetov. V CVČ pracuje od 5. septembra 2011 a má na starosti počítačové a športové krúžky. Deti ho môžu stretnúť v Internetklube, na stolnom tenise v CVČ, na florbale, či futbale v telocvični ZŠ spolu s Kamilom Petríkom. Pomáha aj v Otvorenom klube, kde sa venuje rómskym deťom a zapáčilo sa mu aj učenie angličtiny spolu s jeho talianskou kolegyňou. V centre spolu vedú hodiny angličtiny.  

                                                

CATERINA BACILIERI

 

Cate priletela na Slovensko z Talianska priamo z Verony, mesta známeho pre slávny príbeh Rómea a Júlie.  Svoju dobrovoľnícku službu v centre začala 1. októbra 2011 hneď po ukončení vysokej školy. Cate vyštudovala francúzštinu a španielčinu a v CVČ učí angličtinu a taliančinu. Rada sa učí jazyky a rovnako ako Jurre aj ona absolvuje kurz slovenčiny a rada by sa učila aj nemčinu. Cate môžu deti stretnúť na každej hodine angličtiny v CVČ a obidvoch materských škôlkach, kde asistuje ako zahraničná lektorka, ktorá s deťmi komunikuje výlučne po anglicky, vymýšľa pre nich hry a aktivity, kde musia aktívne používať naučenú angličtinu.

                                                             

LUNA MARIA BERNAL POLO

 

          Luna začala svoju dobrovoľnícku službu 1.3.2011 a v Centre voľného času pracovala do konca Augusta 2011. Počas svojej EDS spolupracovala so zamestnancami CVČ v existujúcich záujmových útvaroch, napr. v tanečných ZÚ. Naše deti učila tancovať španielske tance, žonglovanie Cariocas, v anglických ZÚ aj mimo nich komunikovala s deťmi po anglicky, pomáhala pri športových a kultúrnych podujatiach. Prvé dva mesiace absolvovala Luna denne jednu hodinu slovenského jazyka, počas nasledujúcich mesiacov dve hodiny týždenne. V marci tiež absolvovala povinné školenie On -Arrival Training pre všetkých dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí pracujú na Slovensku a v strede pobytu Midterm-training. Tieto školenia jej pomohli stretnúť dobrovoľníkov z iných krajín a nájsť kamarátov. Počas celej doby pobytu na Slovensku Luna dostávala vreckové, ubytovanie a stravu mala zdarma, cestovné zo Španielska na Slovensko jej bolo uhradené vo výške 90% z ceny cestovného lístka. Tie isté podmienky platia aj pre slovenských mladých ľudí, ktorí by chceli vycestovať do zahraničia ako dobrovoľníci cez projekt Európskej dobrovoľníckej služby.

      

Kontakt: p. Petríková

Centrum voľného času v Gelnici, Slovenská ulica 46, 056 01 Gelnica

 tel. č. 053 / 4821 491, cvcgelnica@cvcgl.edu.sk

 

„Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor

autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.“