English version


Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

 

 

 

 Návštevnosť

počítadlo.abz.cz


 

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY

                                           

Európska dobrovoľnícka služba - Iuventa, program Mládež v akcii - Júl 2011

     - podporený grant na hosťovanie 2 dobrovoľníkov z Talianska a Holandska

       v šk. roku  2011/12

Európska dobrovoľnícka služba - Iuventa, program Mládež v akcii - December 2011

     - grant 4898,- Eur na hosťovanie dobrovoľníčky zo Španielska v šk. roku 2010/11

Európska dobrovoľnícka služba - Iuventa, program Mládež v akcii - získanie akreditácie

                                                     na obdobie 2010-2013

Mikroregión pre všetkých - Gelnický šľapajcug 879, 98 €

                                          - Košický samosprávny kraj

Eurodesk - Iuventa - rozšírenie informačných služieb pre mládež

ADAM 2 - program finančnej podpory aktivít detí a mládeže - MŠ SR

              - projekt zameraný na poznávanie detských práv "Budeme magnetom pre 

                všetkých" (rozšírenie aktivít pre margalizované skupiny)

              - dotácia MŠ SR 70.000,- Sk

              - dotácia Mesta Gelnice 79.000,- Sk - modernizácia interiéru CVČ

Nadácia Ekopolis - SPP - "Zelené oázy" 61.000,- Sk v roku 2008

                            - realizácia Chodníka priateľov prírody - výsadba živého plota

Otvorená škola - nákup športových potrieb "Olympijské leto" - 50.000,- Sk

Konto Orange - program Šanca pre náš región "Záhradná telocvičňa"

                       - 49.000,- Sk v roku 2005 - záhradná šachovnica, altánok

Inovácia športových aktivít - výstavba tenisového kurtu - 80.000,- Sk

                                             - projekt podporený MŠ SR v roku 2002

Infovek - informatizácia regionálneho školstva