English version

 

Hlavná stránka
Ponuka krúžkov
Prázdniny
Foto
Úspešné projekty

EU dobrovoľnícka služba EDS (EVS)

Správa o činnosti
Olympiády 
Okresné športové  podujatia

Aktuality

Ekonomika

2% z dane

 

 

 

 


 

 

                                 

Školský rok 2018/2019

 

Slovenský jazyk a literatúra - 28. 11. 2018 - CVČ Gelnica - výsledková listina

 

Technická olympiáda - 29. 11. 2018 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Olympiáda z anglického jazyka - 16. 1. 2019 - CVČ - výsledková listina

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - 17. 1. 2019 - CVČ - výsledková listina

 

Šaliansky Maťko - 24. 1. 2019 - CVČ - výsledková listina

 

Matematická olympiáda - 30. 1. 2019 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Geografická olympiáda - 7. 2. 2019 - výsledková listina

 

Biologická olympiáda C - 12. 2. 2019 - výsledková listina

 

Dejepisná olympiáda - 14. 2. 2019 - CVČ - výsledková listina

 

Chemická olympiáda - 22. 3. 2019 - Gymnázium Gelnica - výsledková listina

 

Pytagoriáda - 26., 27. 3. 2019 - Gelnica, Prakovce - výsledková listina

 

Matematická olympiáda - 9. 4. 2019 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

 

 

Školský rok 2017/2018

 

Slovenský jazyk a literatúra - 29. 11. 2017 - CVČ - výsledková listina

 

Technická olympiáda - 30. 11. 2017 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Matematická olympiáda Z5, Z9 - 24. 1. 2018 - výsledková listina

 

Geografická olympiáda - 6. 2. 2018 - výsledková listina

 

Dejepisná olympiáda - 15. 2. 2016 - výsledková listina

 

Pytagoriáda P3, P4, P5 - 13. 3. 2018 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Pytagoriáda P6, P7, P8 - 14. 3. 2018 - ZŠsMŠ Prakovce - výsledková listina

 

Hviezdoslavov Kubín - 22. 3. 2018 - OÚ Margecany

 

Chemická olympiáda - 23. 3. 2018 - CVČ Gelnica

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2016/2017

 

 

Slovenský jazyk a literatúra - 15. 11. 2016 - CVČ - výsledková listina

 

Technická olympiáda - 1. 12. 2016 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Anglický jazyk -  17. 1. 2017 - CVČ - výsledková listina

 

Nemecký jazyk - 19. 1. 2017 - CVČ - výsledková listina

 

Matematická olympiáda Z5, Z9 - 24. 1. 2017 - výsledková listina

 

Šaliansky Maťko - 26. 1. 2017- CVČ - výsledková listina

 

Geografická olympiáda - 7. 2. 2017 - výsledková listina

 

Dejepisná olympiáda - 14. 2. 2017 - výsledková listina

 

Biologická olympiáda - 16. 2. 2017 - CVČ

 

Pytagoriáda P3, P4, P5 - 14. 3. 2017 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Pytagoriáda P6, P7, P8 - 15. 3. 2017 - ZŠ Prakovce - výsledková listina

 

Fyzikálna olympiáda - 16. 3. 2017 - 8.30 hod. - CVČ

 

Chemická olympiáda - 23. 3. 2017 - 8.30 hod. - Gymnázium GL

 

Biologická olympiáda E - 29. 3. 2017 - 8.30 hod. - CVČ

 

Hviezdoslavov Kubín - 30. 3. 2017 - 8.30 hod. - OÚ Margecany

 

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 - 4. 4. 2017

 

Biologická olympiáda D - 25. 4. 2017

 

Slávik Slovenska - 11. 5. 2017

 

 

 

 

 

Školský rok 2015/2016 

 

Technická olympiáda - 2. 12. 2015 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Slovenský jazyk a literatúra  - 10. 12. 2015 - CVČ Gelnica

 

Nemecký jazyk - 13. 1. 2016 - CVČ Gelnica - výsledková listina 1A, 1B

 

Anglický jazyk - 14. 1. 2016 - CVČ Gelnica - výsledková listina

 

Matematická olympiáda- 19. 1. 2016 - ZŠsMŠ Prakovce  výsledková listina

 

Šaliansky Maťko - 26. 1. 2016 - CVČ Gelnica - výsledková listina

 

Biologická olympiáda - 3. 2. 2016 - CVČ Gelnica - výsledková listina

 

Geografická olympiáda - 4. 2. 2016 - Veľký Folkmar - výsledková listina

 

Dejepisná olympiáda- 9. 2. 2016 - Gymnázium Gelnica - výsledková listina

 

Pytagoriáda P3, P4, P5 - 8. 3. 2016 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Pytagoriáda P6, P7, P8 - 9. 3. 2016 - ZŠsMŠ Prakovce - výsledková listina

 

Matematická olympiáda - 5. 4. 2016 - ZŠ Gelnica - výsledková listina

 

Biologická olympiáda E - 12. 4. 2016 - CVČ Gelnica

 

Hviezdoslavov Kubín - 13. 4. 2016 - OÚ Margecany

 

 

 

Školský rok 2014/2015

 

Technická olympiáda - 3. 12. 2014 - výsledky kategória A, výsledky kategória B

 

Slovenský jazyk a literatúra - 10. 12. 2014 - výsledková listina

 

Nemecký jazyk - 13. 1. 2015 - výsledková listina

 

Anglický jazyk  - 14. 1. 2015 - výsledková listina

 

Matematická olympiáda - 21. 1. 2015 - výsledková listina

 

Šaliansky Maťko  - 27. 1. 2015 - výsledková listina

 

Biologická olympiáda - 4. 2. 2015 - výsledková listina

 

Geografická olympiáda - 5. 2. 2015 - výsledková listina

 

Dejepisná olympiáda - 12. 2. 2015 - výsledková listina

 

Pytagoriáda P3, P4, P5 - 16. 3. 2015 - výsledková listina

 

Pytagoriáda P6, P7, P8 - 17. 3. 2015 - výsledková listina

 

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 - 8. 4. 2015 - ZŠsMŠ Prakovce

 

Biologická olympiáda - 9. 4. 2015 - CVČ Gelnica

 

Hviezdoslavov Kubín - 16. 4. 2015 - ZŠsMŠ Margecany

 

 

 

Školský rok 2013/2014

 

TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - výsledková listina

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - výsledková listina

 

ANGLICKÝ JAZYK  OLYMPIÁDA - výsledková listina

 

NEMECKÝ JAZYK  OLYMPIÁDA - výsledková listina

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9 - výsledková listina

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA  - výsledková listina

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - výsledková listina

 

PYTAGORIÁDA P3, P4, P5, P6, P7, P8 - výsledková listina